Boes & Leroy, Geassocieerde notarissen te Leuven (Kessel-Lo)

 

Boes & Leroy

Geassocieerde notarissen te Leuven (Kessel-Lo)

Fiscale redenen

Veel ondernemers zetten de stap naar een vennootschap omwille van fiscale motieven.

Het is onmogelijk om de volledige fiscaliteit van de vennootschap in kaart te brengen. Het is wel noodzakelijk dat elke afzonderlijke situatie wordt getoetst aan de fiscale wetgeving. Bij deze analyse dient ook rekening gehouden te worden met de bedoeling van de ondernemer om de winsten hoofdzakelijk aan te wenden voor privé uitgaven of om ze voor het grootste deel in zijn vennootschap te houden.

Zeer algemeen zou in dit kader kunnen gesteld worden dat de hoogste aanslagvoet in de vennootschapsbelasting veel lager ligt dan die in de personenbelasting (waar men als eenmanszaak onder valt) en dat de omschakeling naar een vennootschap fiscaal voordeliger zal uitvallen in de mate dat de ondernemer het merendeel van zijn winst in zijn vennootschap houdt.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@fednot.be .