Boes & Leroy, Geassocieerde notarissen te Leuven (Kessel-Lo)

 

Boes & Leroy

Geassocieerde notarissen te Leuven (Kessel-Lo)

De beperkte aansprakelijkheid

Een persoon die zonder vennootschap ondernemingsactiviteiten uitoefent, neemt risico’s die gevaren kunnen inhouden voor zijn privé vermogen. Zeer terecht zal de ondernemer zijn verantwoordelijkheid dan ook zo veel mogelijk willen beperken en tegelijk de aanspraakmogelijkheden van de schuldeisers op zijn persoonlijke bezittingen willen minimaliseren en zelfs uitsluiten.

De ondernemer kan vermijden dat zijn volledig bezit het onderpand vormt van zijn professionele schulden door te kiezen voor vennootschapstypes met beperkte aansprakelijkheid, waardoor de aandeelhouders in principe enkel wat ze in de vennootschap hebben ingebracht, kunnen verliezen. Vandaag zijn deze vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid de BV, de NV en de CV. De maatschap is dan weer een vennootschapsvorm met onbeperkte aansprakelijkheid.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@fednot.be .