Boes & Leroy, Geassocieerde notarissen te Leuven (Kessel-Lo)

 

Boes & Leroy

Geassocieerde notarissen te Leuven (Kessel-Lo)

Boekhouding

Op boekhoudkundig vlak is er geen verschil tussen de nv, de bv en de cv.

De jaarrekeningen van die vennootschappen moeten opgesteld worden overeenkomstig de Wet van 17 juli 1975 en het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976, verkort of uitgebreid, naargelang de vennootschap aan de voorwaarden van artikel 12, §2 van voormelde wet wel of niet voldoet.

 

De jaarrekeningen moeten voorgelegd worden aan de algemene vergadering binnen de zes maanden na de sluiting van het boekjaar, om er te worden goedgekeurd. Zij moeten daarna binnen de 30 dagen neergelegd worden bij de diensten van de Nationale Bank. Men kan niet genoeg het belang van een goede boekhouding onderstrepen.

Een beroep doen op een goed boekhouder of accountant is dan ook ten zeerste aanbevolen.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .